Trolejové pouzdro navržené podle prostředí a použití

ekonomicky výhodna varianta trolejového pouzdra použitelného pro maximálně 4 póly. Instalanční komponenty v několika variantách povrchové úpravy kovových dílů, popřípadě nerez. Vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí.

Souvislý, nepřerušený vodič =  výjimečně dlouhá životnost vodičů a uhlíků sběrače

ploché měděné vodiče mohou být zatažený do nainstalovaného PVC trolejového pouzdra v celé délce troleje bez jediného spoje. Proudová dimenze vodičů je 35, 50, 80, 125, 160A.  Pro přenos dat jsou využívány postříbřené vodiče. Měděný vodič bez spojů, uložení vodiče v drážce s možností dilatace a zakrytování prostoru trolejového pouzdra má za přednost minimální opotřebení uhlíků sběrače, maximální životnost a spolehlivost vedení. Dokonale sladěná tvrdost měděných vodičů s materiálem uhlíků a silou přítlaku uhlíku k vodiči je zárukou minimálního opotřebení vodiče během nepřetržitého provozu.

Sběrač troleje 

pro běžné aplikace je pro systém 4-ductor vyvinutý sběrač typu C4 – 35A, 70A nebo 100A. Maximální rychlost pojezdu je pro tento typ sběrače maximálně 60m/minutu.

Trolej 4-ductor je shodná se systémem MULTICONDUCTOR a jsou použitelné všechny typy trolejových sběračů v provedení do 4pólů.

Dilatace trolejového vedení – neomezená délka vedení

dilatační spojka KEV 7 umožňuje délkovou roztažnost pouzdra trolejového vedení v širokém rozsahu okoních teplot. Plastová spojka troleje je schopná eliminovat až 25mm roztažnosti trolejového pouzdra. Toto umožňuje instalovat trolej libovolného tvaru i s oběma přesně ohraničenými konci. .

Zatáčky

je možné aplikovat s minimálními radiusy 600mm v horizontální rovině a 1800mm ve vertikální rovině (stoupání). Pro radiusy 600 až 1000mm se používá sběrač S7, který má schopnost přizpůsobit se zatáčce pro trvalý kontakt celou plochou uhlíku.

Tvary

trolej systému 4-ductor je použitélná také pro řešení složitých tvarů. Kombinace zatáček a dilatačních spojek KEV7 je zárukou trvalého tvaru dráhy i při velkých rozdílech okolních teplot.

Vyhybky, přejezdy a křížení

systém 4-ductor obsahuje několik možností řešení vyhybek, přejezdů nebo křížení.

Pro návrh aplikace zašlete nákres dráhy pro vypracování přesného technického řešení.

Zdvojené uhlíky sběrače CL4-40

pro malé odběry zařízení s trendem aplikace frekvenčních měničů, byl vyvinutý sběrač se dvěma uhlíky pro jeden pól. Je jednovozíkový a s jedním kabelem. Není tedy nutné instalovat  dražší zdvojený sběrač se dvěma kabely.

Trolejový systém je zařízení, které musí být navržené podle předpisů výrobce a v souladu s normami pro elektrické zařízení  kvalifikovaným odborníkem. Proto neváhejte vyplnit dotazník a zaslat pro vypracování technického řešení s cenovou nabídkou. Tým techniků AKAPP a firma ELKONS jsou připraveni s Vámi konzultovat a řešit technické zadání. Odborný návrh a bezchybná instalace je zárukou spolehlivého zařízení, které se stane Vaší výhodnou investicí.