productor

Podklady ke stažení:

PRODUCTOR ( anglicky) 

PRODUCTOR – technical ( anglicky)

návod k instalaci ( anglicky)     PR4    PR7    PR10

zadávací formulář trolejového vedení

Trolejové pouzdro pro 4, 7 nebo 10 pólů

speciálně navržené deskové pouzdro pro plochou trolej s ohledem na maximální tuhost trolejového vedení. Standardní trolejové pouzdro PRODUCTOR je navrženo ve variantách PR4 pro maximálně 4 póĺy, PR7 pro maximálně 7 pólů a PR10 pro maximálně 10 pólů. Pojezdová rychlost je běžně do 500m/min. Trolej je vhodná i pro aplikace v hluboce mrazivém prostředí až do -30°C.

Každý ze systému PR4, PR7 a PR10 má specifické díly a mimo vodičů a uhlíků jsou trolejové díly nezaměnitelné.

Souvislý, nepřerušený vodič =  výjimečně dlouhá životnost vodičů a uhlíků sběrače

ploché měděné vodiče mohou být zatažený do nainstalovaného PVC trolejového pouzdra v celé délce troleje bez jediného spoje. Proudová dimenze vodičů je 50, 80, 125, 160, 200A a při paralelním spojení 250, 320 a 400A.  Pro přenos dat jsou využívány postříbřené vodiče a stříbrné uhlíky. Měděný vodič bez spojů, uložení vodiče v drážce s možností dilatace, rovinnost vodiče a absence spojů vodiče má za výhodu minimální opotřebení uhlíků sběrače, maximální životnost a spolehlivost vedení.

Uchycení troleje v pevném kovovém profilu 

koncepcí systému PRODUCTOR je vhodnost pro napájení automatizovaných regálových zakladačů a automatických skladů. Kovový nosný profil umožňuje přímou instalaci na nohy skladů a zaručí pevné a přesné vedení pouzder troleje PRODUCTOR.

Systém je navržený pro snadnou a rychlou instalaci s použitím minima nářadí.

Sběrač 

unikátní konstrukce sběrače s výhledem na maximální spolehlivost a životnost. Sběrač je přitláčen čtyřmi pružinami pomocí koleček z PUR k pouzdru troleje konstantní silou, která zaručuje trvalý přítlak a přesné vedení sběrače po profilu. Přítlačná síla je pomocí pásů vedených přes vačkový tvar pouzdra pružin přenášená na korpus sběrače a umožňuje stranové a výškové korekce i ve velmi vysokých rychlostech.

Uhlíky

jsou instalovány do korpusu sběrače pomocí vedení a přesných, pro každý uhlík samostatných pružin. Uhlík trolejového sběrače je v pouzdru uhlíku uchycen otočně pro zajištění eliminace vůlí v uchycení a vzniku opotřebení uhlíku do V, jak je patrné u pantografových vedení. Volnost pohybu uhlíku podporuje připojení dvěma slabšími vodiči z obou stran uhlíku.

Vyhybky a zatáčky

trolej systému PRODUCTOR  je navržena  pro řešení napájení automatizovaných skladů a proto systém umožňuje všechny potřebné díly pro řešení výhybek a zatáček.

Pro návrh kompletního systému troleje je nutné vypracovat komplexní řešení a proto zašlete výkres pro zpracování v CAD.

Odměřování

trolej PRODUCTOR je vybavená prostředky pro odměřování vzdáleností.

Tyto jsou navrhovány a dodávány podle požadavků aplikace.

Trolejový systém je zařízení, které musí být navržené podle předpisů výrobce a v souladu s normami pro elektrické zařízení  kvalifikovaným odborníkem. Proto neváhejte vyplnit dotazník a zaslat pro vypracování technického řešení s cenovou nabídkou. Tým techniků AKAPP a firma ELKONS jsou připraveni s Vámi konzultovat a řešit technické zadání. Odborný návrh a bezchybná instalace je zárukou spolehlivého zařízení, které se stane Vaší výhodnou investicí.