Trolejové pouzdro navržené podle prostředí a použití

standardní trolejové pouzdro RN7 je použitelné pro vnitřní i venkovní aplikace pro 2 až 7 pólů. Podle aplikace je možné použít pouzdro se zvýšenou ochranou proti dotyku – RNHS, pouzdro pro vysoké teploty do 80°C – RNHT, nebo pouzdro v bílé barvě pro aplikace na fasády domů – RN7W. Všechny typy trolejový pouzder doplňují shodné instalanční prvky v několika variantách povrchové úpravy kovových dílů, popřípadě nerez. Pouzdra jsou vzájemně kombinovatelná tj. například může být část troleje navržená pro zvýšenou teplotu.

Souvislý, nepřerušený vodič =  výjimečně dlouhá životnost vodičů a uhlíků sběrače

ploché měděné vodiče mohou být zatažený do nainstalovaného PVC trolejového pouzdra v celé délce troleje bez jediného spoje. Proudová dimenze vodičů je 35, 50, 80, 125, 160A a při paralelním spojení 250 a 320A.  Pro přenos dat jsou využívány postříbřené vodiče. Měděný vodič bez spojů, uložení vodiče v drážce s možností dilatace a zakrytování prostoru trolejového pouzdra má za přednost minimální opotřebení uhlíků sběrače, maximální životnost a spolehlivost vedení. Dokonale sladěná tvrdost měděných vodičů s materiálem uhlíků a silou přítlaku uhlíku k vodiči je zárukou minimálního opotřebení vodiče během nepřetržitého provozu.

Utěsnění troleje 

pro napájení zařízení ve složitých prostředích je vhodné instalovat těsnění troleje AS7. Těsnění v kombinaci s temperováním troleje je ideálním řešením pro instalaci kde může docházet ke kondenzaci uvnitř trolejového pouzdra a s eventuálním následným namrzáním kondenzátu.

Díky uzavřenému profilu troleje je výkon topení pouze 10-20W na metr délky trolejové dráhy.

Dilatace trolejového vedení

dilatační spojka KEV 7 umožňuje délkovou roztažnost pouzdra trolejového vedení v širokém rozsahu okoních teplot. Plastová spojka troleje je schopná eliminovat až 25mm roztažnosti trolejového pouzdra. Toto umožňuje instalovat trolej libovolné délky, libovolného  tvaru i s oběma přesně ohraničenými konci pro vyhybky. Součást systému MULTICONDUCTOR je i dilatační díl pro CU vodič používaný při několika napájecích místech.

Zatáčky

je možné aplikovat s minimálními radiusy 600mm v horizontální rovině a 1800mm ve vertikální rovině ( stoupání).

Pro radiusy 600 až 1000mm se používá sběrač S7, který má schopnost se přizpůsobit zatáčce pro trvalý kontakt celou plochou uhlíku.

Tvary

trolej systému MULTICONDUCTOR je navržena také pro řešení složitých tvarů. Kombinace zatáček a dilatačních spojek KEV7 je zárukou trvalého tvaru dráhy i při velkých rozdílech okolních teplot. Pouzdra trolejového vedení lze vzájemně kombinovat – například v zinkovnách je instalováno tepelně odolné pouzdro nad vanami se zinkem a vše je utěsněno těsněním AS7. Společně s vyhříváním troleje a ventilací lze řešit dráhu s přechodem vnitří – venkovní prostředí a i s vysokou vlhkostí korozivních par bez jejich kondenzace.

Vyhybky, přejezdy a křížení

systém MULTICONDUCTOR obsahuje několik možnostá řešení vyhybek, přejezdů nebo křížení.

Pro návrh aplikace zašlete nákres dráhy pro vypracování přesného technického řešení.

Zdvojené uhlíky sběrače CL4-40

pro malé odběry zařízení a s trendem aplikace frekvenčních měničů, byl vyvinutý sběrač se dvěma uhlíky pro jeden pól.

Je jednovozíkový a s jedním kabelem, není tedy nutné instalovat  dražší a zdvojený sběrač se dvěma kabely.

Trolejový systém je zařízení, které musí být navržené podle předpisů výrobce a v souladu s normami pro elektrické zařízení  kvalifikovaným odborníkem. Proto neváhejte vyplnit dotazník a zaslat pro vypracování technického řešení s cenovou nabídkou. Tým techniků AKAPP a firma ELKONS jsou připraveni s Vámi konzultovat a řešit technické zadání. Odborný návrh a bezchybná instalace je zárukou spolehlivého zařízení, které se stane Vaší výhodnou investicí.